Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 „SAPEROM ZA ROZMINOWANIE KRAJU”

 

W dniu 21. 10. 2010 miała miejsce w Łodzi na Cmentarzu Wojskowym p.w. Św. Jerzego uroczystość umieszczenia na nagrobku mjr Mariana Żesławskiego tablicy upamiętniającej pośmiertne odznaczenie Medalem za Rozminowanie Kraju. Inicjatorami przedsięwzięcia byli członkowie łódzkiego Koła nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich. Przy grobie zgromadzili się żona zmarłego wraz z rodziną, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji wojskowych z garnizonu łódzkiego i duchowieństwa oraz członkowie Koła SSP nr 28. Podczas uroczystości honorową wartę pełnili słuchacze z Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych.

Wcześniej w dn. 16 kwietnia 2010 r. podczas corocznych  obchodów Święta Sapera pod pomnikiem Sapera w Warszawie wręczono medal żonie poległego Pani Mariannie Żesławskiej. Pośmiertne wyróżnienie Medalem za Rozminowanie Kraju upamiętniło tragiczne zdarzenie sprzed 38 lat. Wtedy to, 23 czerwca 1972 roku kpt. Żesławski wraz z  kpr. Koszutą Zbigniewem zginęli podczas prowadzenia prac rozminowania w Lesie Łąckim pod Opocznem. Po śmierci, kpt. Żesławski  został awansowany na stopień majora.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie prezesa Koła płk Krzysztofa Bąkowskiego, który przypomniał życiorys i okoliczności tragicznej śmierci kpt. Mariana Żesławskiego. Wspomniał
o znaczeniu uhonorowania poległego Medalem za Rozminowanie Kraju, człowieka którego pamięć jest wciąż żywa wśród członków Koła SSP z Łodzi, zwłaszcza wśród kolegów,
z którymi pełnił służbę wojskową. Następnie Pani Marianna Żesławska  w asyście ppłka Jerzego Serwy odsłoniła tablicę, którą poświęcił ksiądz wikary Parafii wojskowej
p.w. Św Jerzego w Łodzi. Po poświęceniu tablicy na grobie złożono wieńce i zapalono znicze.

Kończąc uroczystości ponownie głos zabrał płk Bąkowski. Przypomniał o innych  łódzkich saperach, którzy z narażeniem życia wielokrotnie walczyli z zardzewiałą śmiercią. Między innymi wspomniał postać nieżyjącego już założyciela naszego Koła płk Kazimierza Szymkowiaka, mającego wielkie zasługi w rozminowaniu Polski.

Umieszczona na grobie płyta z wizerunkiem Medalu za Rozminowanie Kraju będzie w trwały sposób upamiętniać nie tylko łódzkiego sapera, ale również tych wszystkich żołnierzy wojsk inżynieryjnych, po których tragicznej śmierci rodziny nie doczekały się jeszcze uhonorowania. Należy mieć również nadzieję, że wizerunek medalu na grobie mjr Żesławskiego będzie przypominał przechodniom a zwłaszcza młodzieży o ciężkiej służbie i tragicznych losach polskich saperów w celu przywrócenia naszym rodakom Polski bezpiecznej, wolnej od min, niewypałów i niewybuchów.

Łódź 21. 10. 2010                                                                                                     Opracował

                                                                                                                     mjr rez. Wojciech Bieńkowski