Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

16.04.2011

Pod pomnikiem „Chwała Saperom”

Zgodnie z coroczną tradycją 16 kwietnia 2011 roku członkowie naszego koła udali się do Warszawy pod pomnik Chwała Saperom na obchody Święta Sapera. Przed opuszczeniem Łodzi zatrzymaliśmy się przy cmentarzu wojskowym na Dołach, aby na grobie śp. mjr. Mariana ŻESŁAWSKIEGO złożyć w tym dniu wiązankę kwiatów. Tegoroczne obchody miały bardzo uroczystą oprawę. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu RP, władz państwowych
i wojskowych, delegacje: Zarządu Inżynierii Wojskowej SG WP, jednostek Wojsk Inżynieryjnych WP, uczelni wojskowych i ośrodków szkolenia, kół Stowarzyszenia Saperów Polskich, duchowieństwo, młodzież szkolna
i mieszkańcy stolicy. Wojskową oprawę uroczystości zapewniły orkiestra wojskowa i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.  O wysokiej randze uroczystości świadczyła obecność znamienitych gości, wśród których byli m. in.:

        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych – Bronisław Komorowski;

        Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich;

        Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – Mieczysław Cieniuch;

        Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa  
     Narodowego – gen. broni Lech Konopka.

Wśród pozostałych licznie przybyłych osób znajdowali się dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz dowódcy rodzajów wojsk. Uroczystość prowadził Szef Zarządu Inżynierii Sztabu Generalnego gen. bryg. Janusz Lalka.

Po złożeniu meldunku Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, gen. Lalka powitał i przedstawił zaproszonych gości a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie Prezydent RP odznaczył wyróżniających się oficerów Wojsk Inżynieryjnych Krzyżami Zasługi. Po ceremonii odznaczenia Prezydent złożył wieniec na płycie pomnika Chwała Saperom. W dalszej części uroczystości głos zabrał Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich. W swoim przemówieniu podkreślił rolę i znaczenie żołnierzy wojsk inżynieryjnych w dziele odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i walki
z zardzewiałymi pozostałościami wojny. Odniósł się również do współczesnych zadań realizowanych przez saperów, jakimi są udział w reagowaniu kryzysowym oraz uczestniczenie w misjach i operacjach pokojowych poza granicami naszego kraju.

Po przemówieniu ministra odznaczono zasłużonych saperów medalem „Za rozminowanie kraju”. Wśród odznaczonych znaleźli się czterej członkowie naszego koła. Zaszczytnym odznaczeniem zostali wyróżnieni:

       płk dypl. rez. Krzysztof BĄKOWSKI

       ppłk Jerzy IDZIOR

       ppłk Zdzisław BLADOWSKI

       ppłk Bolesław LEWANDOWSKI

Po wręczeniu odznaczeń delegacje rodzajów wojsk oraz kół SSP złożyły wieńce na płycie pomnika kończąc tym samym oficjalną część uroczystości. Dalsza część spotkania upłynęła na wspomnieniach
i rozmowach z kolegami służby i pracy saperskiej.

Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem Sapera pojechaliśmy do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zapoznaliśmy się z bogatą ekspozycją historii polskiej wojskowości. Po zwiedzeniu muzeum, powróciliśmy do Łodzi planując kolejny wyjazd w następnym roku na uroczystości rocznicowe Święta Sapera.

Korespondent Koła Nr 28
         SSP w Łodzi

mjr Wojciech Bieńkowski