Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Na Zebraniu Zarządu Koła w dniu 26 listopada 2008 roku otrzymałem do "Kroniki Kołamozna", mozna powiedzieć, historyczną karteczkę od kol. Ludwika Zimnocha:

        

       

Komentarz:
           kartkę tę kol. Ludwik Zimnoch otrzymał w 2000 roku od kol. Tadeusza Dzięciołowskiego inspirując go do założenia Koła  Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi.Koledzy ci należeli w tym okresie do Koła Włocławskiego, gdzie powstała myśl utworzenia Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich Nr 28 w Łodzi.