Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Dzień Sapera w Warszawie 16 kwietnia 2004 roku.

    W dniu tym mjr. Tadeuszowi Dzięciołowskiemu wręczono "MEDAL ZA ROZMINOWANIE KRAJU".Wręczał go gen. Czesław Piotrowski - przewodniczący Kapituły tego odznaczenia. Asystowali przy wręczeniu: gen. Ryszard Żuchowski
i gen. Leopard Raznowiecki. Obecni byli również poseł na sejm wice minister Obrony Narodowe Zemke, oraz Szef Sztabu Generalnego W.P.

Odbyło sią ta uroczystość przy Pomniku Saperw w Warszawie.

 

Fotki wykonane przez Tadeusza Dzieciołowskiego: