Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Na Zebraniu członków Koła Łódzkiego podjeto uchwałę aby objąć opieką groby "saperów łódzkich", szcze gólną uwagę zwracając na groby mniej uporzadkowane. Ustalono groby i je odwiedzili członkowie koła, zrobili plany i fotografie.