Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Przedstawiamy artykuł o saperach z Łódzkiej Jednostki Wojskowej 1503, dzisiaj niektórzy z nich są członkami naszego stowarzyszenia.
"Głos Robotniczy" z dnia 19 maja 1970 roku - najbardziej poczytna gazeta w tym okresie w Łodzi przedstawia artykuł:

Przedstawiam równieą obszerny artykuł  o działalności saperów łódzkich napisany wiosna 1972 roku w "Głosie Robotniczym" przez jednego z najbardziej poczytnych dziennikarzy podpisujacych się HENDRYK: