Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

 

 

W roku 2008 16 października uczestniczyliśmy rdzielną delegacją (koledzy Jerzy Serwa, Paweł Metelski, Dariusz Birek
i ja, Krzysztof Bakowski) w V Kongresie SSP w Modlinie. Kolega ppłk Paweł Metelski został wybrany do Komisji Rewizyjnej ZG
SSP.