Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Na zaproszenie Prezesa SSP I Komendanta 6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu
wraz z kol. Stanisławem Święcickim udaliśmy się w jego "stare pielesze" do Głogowa.

     

Odbyła się tam zgodnie wyżej widniejącą datą uroczystość obchodów 10 - lecia Stowarzyszenia Saperów Polskich
i Święto 
6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu.

Uroczystość zaczęła się konferencją, otwartą przez Prezesa SSP  w Miejskim       Ośrodku Kultury:

Został zaprezentowany Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Głogowie. Po mszy w Kolegiacie Głogowskiej i uroczystej zbiórce na zamku, wieczorem nastąpiło spotkanie integracyjne.