Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Świeto Sapera w 2011 roku rozpoczeliśmy złożeniem wiązanki na grobie kol. Mariana ŻESŁAWSKIEGO przt tablicy poświęconej  saperom na "Dołach" w Łodzi i pojechaliśmy do Warszawy pod pomnik "Chwała Saperom" na uroczystość. Tam po przemówieniach, odebraniu odznaczeń i złożeniu wieńców oddaliśmy hołd saperom poległym na Przyczółku Magnuszewskim. Pozostałą część dnia w Warszawie spędziliśmy zwiedzając Muzeum Wojska Polskiego.

       

      

W dziale II. Koło Łódzkie/4. Opracowania/Korespondenta znajduje się artykuł opisujący te wydarzenia.