Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

ŚWIĘTO SAPERA w Łódzkim Kole

   W „Dniu Sapera” - 16.04.2008 r. wydelegowana grupa 10-ciu członków Koła nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi wzięła udział w obchodach swojego święta w Warszawie. Szczególną okazją, a prawie służbowym obowiązkiem udania się do Warszawy na tak ważną uroczystość bliską sercu każdemu saperowi, było przyznanie trzem członkom Koła przez Kapitułę odznak
„ Za Rozminowanie Kraju”:

- ppłk. rez. Zdzisławowi  KOWALENKO,

- mjr. w st. spocz. Filipowi Leonardowi BIŃKOWSKIEMU,

- mjr. w st. spocz. Ludwikowi  ZIMNOCH.

     Wyżej wymienieni oficerowie należący do Łódzkiego Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich bardzo aktywnie uczestniczą
w bieżącej działalności Koła, a ich już historyczna saperska służba w siłach zbrojnych w latach 50-siątych, 60-tych i na początku
70-tych, kiedy kraj był zarzucony znacznymi ilościami niebezpiecznych pozostałości powojennych, odważna i pełna poświęcenia  zaowocowała otrzymaniem tego wyróżnienia.

Potrzeba podziękowania naszym kolegom saperom z Łódzkiego Koła zrodziła się w momencie przedstawienia przez obecnie już wyróżnionych swoich wspomnień z chlubnych kart historii wojsk inżynieryjnych,  potwierdzonych stosownymi dokumentami i żywym słowem świadków tamtych wydarzeń. Należy dostrzec wysiłek naszych wychowawców – starszych braci saperów, kiedy zmagania wojenne stały się bardzo odległe – jednak te najbliższe naszym czasom okazały się przeprowadzane do dziś akcje rozminowywania oraz oczyszczania terenów i obiektów.  

     Pomimo składającego się tylko z 26-ciu członków Koła Łódzkiego Stowarzyszenia Saperów Polskich, członkowie - w większości oficerowie w stanie spoczynku lub w rezerwie, działają prężnie dzięki uprzejmości Komendy, znanego w kraju Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi. W ośrodku tym odbywają się spotkania zarządu i członków koła. Działalność Łódzkiego Koła na bieżąco dokumentowana jest stosownymi sprawozdaniami, fotografiami oraz filmami. Dzięki życzliwej atmosferze zebrań, członkowie oraz zapraszani goście, bardzo chętnie przybywają na  spotkania planowe, rocznicowe i świąteczne. Komendantowi CSWSM miło jest gościć oficerów i żołnierzy społeczności saperskiej, którzy poświęcili się wieloletniej, ciężkiej służbie, ze znanym saperom motywem przewodnim: „Czasem burzyć, często budować, zawsze służyć”.   

W załączniku do artykułu przesyłamy film i zdjęcia wykonane przez nas w czasie tego święta.