Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Bieżącym i najważniejszym tematem realizowanym przez Koło jest zamiar odsłonięcia tablicy poświęconej saperom Ziemi Łódzkiej w Kościele Garnizonowym w Łodzi. Został opracowany projekt tablicy o wymiarach 50 x 70cm.:   

Aktualnie wykonano:­

                           - wybrano miejsce usytuowania tablicy w kościele
                     - projekt tablicy wysłany od Ordynariatu Polowego
                     - zaproszono zespół  „Rota” na koncert
                     - ustalono przebieg uroczystej mszy z proboszczem Parafii Wojskowej w Łodzi
                        ks. dr płk Mariuszem Śliwińskim  
                     -  zamówiono tablicę u wykonawcy
W tej chwili jesteśmy w stanie ogranizacyjnie objąć zagadnienie , lecz najgorsze są wzrastające koszty.

13.04.2014 w łódzkim Kościele Garnizonowym dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia tablicy:

 

Na temat odsłonięcia tablicy proszę czytać artykuł u korespondenta i oglądać fotografie w galerii.

13