Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

ŚWIĘTO WOJSK  INŻYNIERYJNYCH „DZIEŃ SAPERA”

ŁÓDŹ - WARSZAWA  15 - 16 KWIETNIA 2013

W dniu czwartego grudnia 2012 roku na uroczystym spotkaniu opłatkowym członków Łódzkiego Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich i zaproszonych gości w osobach: Proboszcza Parafii Wojskowej księdza podpułkownika doktora Mariusza ŚLIWIŃSKIEGO oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień pana podpułkownika magistra inżyniera Wiesława JASKULSKIEGO dokonano oceny realizacji zadań w mijającym roku oraz podjęto ważne decyzje dotyczące nowego roku.

 Wspólnie z kapelanem garnizonu postanowiono w dniach 15 – 16 kwietnia oddać cześć wszystkim saperom, a szczególnie pokłonić się tym, którzy odeszli na wieczną wartę.

   W dniu 15 kwietnia ksiądz ppłk dr Mariusz Śliwiński odprawił nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej Cmentarza Wojskowego pod wezwaniem Świętego Jerzego. 

Po słowie księdza proboszcza wezwani do apelu zostali:

             ü mjr Marian Żesławski
       ü st. kpr. Zbigniew Koszuta
       ü płk Kazimierz Szymkowiek
      
ü mjr Kazimierz Kozicki
      ü ppłk Stanisław Skarbiński
       ü płk Jerzy Solarz
       ü płk Józefowicz   
      ü ppłk Edmund Mondzik
      ü ppłk Wincenty Pradziadowicz
       ü płk Czesław Muszyński
       ü ppłk Stanisław Kowalski
       ü por. Zenon Cichy
       ü ppłk Bogumił Zacharski
      ü płk Władysław Mielczarek

Następnie wszyscy przeszli w miejsce wiecznego spoczynku patrona koła - sapera majora Mariana ŻESŁAWSKIEGO. Tam po modlitwie złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

W dniu 16 kwietnia zaplanowano wyjazd do Warszawy i Rembertowa. Centralne uroczystości Święta Wojsk Inżynieryjnych rozpoczęły się Uroczystą Mszą Świętą
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef GUZDEK.

Po mszy świętej saperzy z całego kraju zebrali się przed pomnikiem Chwała Saperom. Najważniejszy dzień saperskiej braci. Pełny ceremoniał, orkiestra wojskowa, sztandary, saperzy różnych pokoleń i różnych stopni, posłowie, młodzież szkolna, ludność stolicy. Gości powitał oraz okolicznościowe przemówienie wygłosił Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pan generał brygady doktor Bogusław Bębenek.

  Życzenia od ministra obrony narodowej przekazał saperom pan minister Czesław Mroczek.

Wyróżnienia resortowe oraz Stowarzyszenia Saperów Polskich. Wśród wyróżnionych kolega
z naszego łódzkiego koła kolega Eugeniusz ŁATKOWSKI.

Nasze wspólne zdjęcie z wyróżnionym.

Po uroczystościach przed pomnikiem sapera ruszyliśmy zgodnie z planem do Rembertowa, do kościoła pod wezwaniem Św. O. Rafała KALINOWSKIEGO patrona saperów polskich (świątynia odbudowana po latach, konsekrowana w roku 1992).

Ksiądz Mariusz Śliwiński przedstawił nam historię patrona świątyni, jego drogę do świętości oraz związki z saperami i inżynierami wojskowymi. W krótkich słowach - jako były proboszcz - przedstawił najnowszą historię parafii i odbudowanego kościoła nawiązując do pierwszych kapelanów z lat dwudziestych XX wieku.

Wspólny żołnierski obiad i powrót do garnizonu Łódź. Członkowie naszego koła dziękują księdzu kapelanowi za opiekę duchową w czasie naszego pielgrzymowania w dniach 15 i 16 kwietnia tego roku.

 

                                                                                                        PAMET