Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Otrzymaliśmy zaproszenie z Koła SSP Nr 19 we Włocławku na uroczystość wręczenia sztandaru.

Jako uczestnicy, otrzymaliśmy przed rozpoczęciem uroczystości w Urzędzie Miasta piękne znaczki informacyjne od organizatorów:

 

Uroczystość odbywała się przed pomnikiem sapera w centrum Włocławka, Bazylice Katedralnej i  w restauracji "Ratuszowa". Po uroczystości oficjalnej w katedrze wręczyliśmy kolegom z Koła we Włocławku dyplom z gratulacjami wręczenia sztandaru do członków naszego Koła:

 

W dowód uznania koledzy z Włocławka uhonorowali nas medalami pamiątkowymi: