Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

W dniu 3.06.2014 odbyła się konferencja na temat „ 70 rocznica udziału saperów polskich
w działaniach  bojowych na środkowej Wiśle i froncie włoskim w 1944r.”
Zgodnie z zaproszeniem prezes Koła udał się do Centralnej Biblioteki Wojskowej
w Warszawie gdzie pod patronatem honorowym rektora Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa, którego reprezentował prorektor AON prof. dr hab. Paweł Cieślar odbyła się konferencja. 
Konferencja  zorganizowana przez Stowarzyszenie Saperów Polskich oraz Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Piłsudskiego. Wśród zaproszonych gości udział wzięli m.in. reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Maciej Czulicki; Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. dr Bogusław Bębenek; przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności płk Ryszard Najczuk; Przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Warszawa ppłk Dariusz Bykowski; Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Ministerstwa Obrony Narodowej kmdr Wiesław Banaszewski, byli Szefowie Wojsk Inżynieryjnych i Inżynierii Wojskowej: gen. broni Henryk Tacik, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów Sił Zbrojnych RP, gen. bryg. Ryszard Żuchowski, gen. dyw. Janusz Lalka; kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach prof. Lech Wyszczelski; Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki.
Znaleźli się również przedstawiciele ZG SSP, przedstawiciele AON, oddziałów i wydziałów Inżynierii Wojskowej, dowódcy jednostek inżynieryjnych oraz prezesi i delegacje kół SSP.

            

 

Konferencję prowadził płk rez. dr Wiesław Ząbek. Referaty przedstawili:

 

   1.    „Sytuacja militarna na środkowej Wiśle w 1944 r.” - płk rez. dr hab. Janusz Zuziak (prof. Akademii Obrony Narodowej)

 

     2.  „Udział saperów polskich w działaniach bojowych na środkowej Wiśle w 1944 r.” - płk rez. dr Wiesław Ząbek (Stowarzyszenie Saperów Polskich)

  

 

     3.  „Polska bitwa o Monte Cassino” - Referat wygłosił Maksymilian Sokół-Potocki (Centralna Biblioteka Wojskowa), w imieniu dr hab. Michała Polaka (prof. Politechniki Koszalińskiej)

 

       4.„Saperzy w walkach pod Monte Cassino, Bolonią i Anconą”
- płk dr Bogusław Saganowski

Trudno w tej dyskusji pominąć pracę Melchiora Wańkowicza, zgodnie ze słowami prof. dr hab. Andrzeja Kunerta w artykule "Monte Cassino. Zwyciestwo najleprzych żołnierzy jakich wydała ta wojna.":
"Odnotujmy w tym miejscu wydanie w Rzymie-Mediolanie w latach 1945-1947 trzytomowej Bitwy o Monte Cassino Melchiora Wńkowicza, którą Juliusz Mieroszewski nazwał "najpiękniejszym wydawnictwem, jakie ukazało się w języku polskim od września 1939 roku, Jan Olechowski - "Biblią Monte Cassino", zaś Wacław Zagórski - "najtrwalszym pomnikiem bitwy o Monte Cassino"."

Ja staram się przytoczyć wybrane z tej książki - reportażu urywki najbardziej (moim zdaniem) charakteryzujące walkę polskich saperów:

 

SAPERZY KORPUŚNI
Saperzy 2 Korpusu stanowili istotny człon  największych formacji
2 Korpusu – 3 DSK i 5 KDP. Byli także bezpośrednio podlegli dowódcy
2 Korpusu, jak to miało miejsce w przypadku jednostki tzw.korpuśnej 
–  Grupy Saperów. Jej trzon stanowił 10 Batalion saperów dowodzony
w okresie czerwiec 1942r. – czerwiec 1945r.przez płk sap. Jerzego SOCHOCKIEGO, który po powstaniu Grupy 
w czerwcu 1945r. aż do jej rozformowania w marcu 1947r. był jej dowódcą.

W skład Grupy wchodziły:
 - Dowództwo grupy
 - 10. Batalion Saperów
 - 10. Kompania Motorowa
 - 10. Pluton Rozbrajania Bomb
 - 301. Kompania Saperów
 - 306. Pluton Parkowy

Wszystkie  wyżej wymienione jednostki aktywnie uczestniczyły w kampanii włoskiej, gdzie szczególnie 10. Batalion Saperów odznaczył się w bitwach o Monte Cassino i Ankonę.
Wszechstronność saperów korpuśnych czy dywizyjnych wzbudzała podziw kolegów z innych jednostek. Szeroka wiedza techniczna nt. budowy mostów i przepraw, zakładania i rozbrajania szeregu rodzajów bomb i min, rozbudowy i naprawy dróg (w tym słynnej Cavendish Road w bitwie o Monte Cassino, zwanej odtąd Drogą Polskich Saperów), tworzenia przejść w zasiekach i polach minowych dla jednostek pancernych i piechoty 2 Korpusu, naprawy i rozbudowy lokalnej infrastruktury, sprawiało, że byli oni niezbędni do prawidłowego funkcjonowania 2 Korpusu, a ich odwaga powszechnie znana w PSZ.

 

Prezentowane materiały archiwalne pochodzą z Biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie >

 Naród polski dumny jest z was, żołnierze”
 Gen. Anders do żołnierzy II Korpusu

 Dowódca II Korpusu W.P. gen. Wł. Anders wydał następujący rozkaz do wojska:
Żołnierze. Bitwa, którą nam Bóg pozwolił zwycięsko zakończyć zdobyciem kompleksu górskiego Monte Cassino i Klasztoru jest pierwszym naszym odwetem na Niemcach. Na ruinach fortecy Monte Cassino, którą Niemcy ogłaszali przed całym światem za niezdobytą, powiewa dumnie chorągiew polska. Obok niej kazałem wywiesić chorągiew brytyjską, jako znak wspólnego wspaniałego wysiłku całej 8-ej armii.

Bitwa Korpusu Polskiego pod Cassino przejdzie do historii. 22 dni bez przerwy pod ciężkim ogniem w najtrudniejszych warunkach bytowania, siedem dni zaciętego boju o niemieckie fortyfikacje – to wspaniały wysiłek woli i poświęcenia naszego żołnierza.
Zwycięstwo nasze osiągnięte zostało wspaniałym wysiłkiem i współdziałaniem obu dywizji, piechoty, oddziałów czołgów, całej naszej artylerii, saperów, wojsk łączności oraz wszystkich pozostałych broni i służb, biorących udział w bitwie.

Całym sercem wdzięczni jesteśmy naszym sprzymierzeńcom. Brytyjczykom i Amerykanom, których artyleria i nieustarszone lotnictwo tak skutecznie współdziałały w walce.
Cały naród polski dumny jest z was, Żołnierze. Wszystkie serca polskie na całym świecie biją dziś radośnie. Oddaję hołd poległym naszym bohaterom, których dusze stoją dziś przed Najwyższym Sędzią, a których ciała ku wiecznej pamięci tego czynu spoczną na cmentarzu polskim pod klasztorem Monte Cassino.

 Wyrażam moje najwyższe uznanie Żołnierzom wszystkich stopni za ich bohaterstwo i niestrudzone wysiłki w tym boju ku chwale Ojczyzny.

 

  5.     „Symbolika polskich jednostek saperskich w latach II wojny światowej” - Paweł Bezak, (Muzeum Niepodległości)

 

      6. „Stowarzyszenie Saperów Polskich w upowszechnianiu i kształtowaniu tradycji wojsk inżynieryjnych” - gen. bryg. dr Bogusław Bębenek (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)

 


Konferencję podsumował prorektor AON prof. dr hab. Paweł Cieślar.