Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

16 września 2014r. został przeniesiony z parafii wojskowej w Łodzi do parafii wojskowej w Sieradzu ks. ppłk dr Mariusz ŚLIWIŃSKI. Członkowie łódzkiego koła Stowarzyszenia Saperów Polskich pożegnali księdza Kapelana Saperów Wojska Polskiego
z którym uczestniczyli w uroczystościach obchodzonych świąt saperskich (Warszawa, Rembertów, Włocławek, Skurcza, Łódź ...). Ksiądz brał czynny udział w zebraniach koła - inspirował członków naszego koła, świadczył pomoc i opiekę w podejmowanych przedsięwzięciach, moralnie wspierając nas w realizacji podjętych decyzji.

W podziękowaniu członkowie koła SSP Nr 28 w Łodzi wykonali zbiór zdjeć posiadanych z księdzem opisując je w czsie i miejscu :

  

Na pamiatkę,  członkowie koła dziękując za posługę kapłańską i opiekę duchową nad naszą saperską rodziną wręczyli księdzu dedykasję wygrawerowaną na szkle. 

            

Podziekowania przekazał prezes koła Krzysztof BĄKOWSKI