Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

W dniu 24 kwietnia, po ciężkiej chorobie, zmarł w szpitalu nasz kolega, członek Koła Nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi                                            mjr Tadeusz DZI ĘCIOŁOWSKI.

 

 

 

 Więcej  o zmarłym koledze można    się  dowiedzieć
z życiorysu zawartego w książce  „SYLWETKI  SAPERÓW KOLEJNE POKOLEN
IA”  wydanej przez  Stowarzyszenie Saperów Polskich  w 2009 roku  jako pracę zbiorową pod  kierownictwem  Ryszarda Żuchowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Pogrzeb kolegi Tadeusza odbył się
w dniu 
30 kwietnia na cmentarzu
przy 
ul. Ogrodowej w Łodzi. 

W pożegnaniu wzięli także udział koledzy
z Koła SSP Nr 28 w Łodzi
wspominając jego służbę wojskową
i realizację wspólnych przedsięwzięć
w życiu rezerwistów.

 

 

 

Cześć Jego pamięci.

 

  W naszym kwartalniku "SAPER" nr 2-3 2015r. ukazał sie artykuł korespondenta koła poswięcony  kol. Tadeuszowi DZIĘCIOŁOWSKIEMU: