Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Zaproszenia na spotkanie do członków Koła:

 


Spotkanie rozpoczęliśmy przywitaniem Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk Wiesława JASKULSKIEGO i Proboszcza Parafii Wojskowej w Łodzi ks. ppłk Grzegorza KRUPSKIEGO.

Przy opłatku złożyliśmy sobie życzenia Świąteczne i Noworoczne.

W przyjemnej świątecznej atmosferze oceniliśmy mijający rok zgodnie z niżej przedstawionym planem:

 

 

Plan Zebrania

 

Koła  nr 28
Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi

 

w dniu 15.12. 2015r.

 

 

 

Powitanie przybyłych - witam i pozdrawiam:
z przykrością muszę powiadomić wszystkich i proszę o uczczenie minutą ciszy nieobecnego tu dzisiaj Tadeusza DZIĘCIOŁOWSKIEGO, którego pożegnaliśmy w kwietniu i kol. Czesława KRZYSZTOFIKA.

 

Minęło  kilka miesięcy od naszego ostatniego spotkania, biorąc pod uwagę nasze zaawansowanie zdrowotne i operatywność młodszych kolegów  na niwie zawodowej, nie chcę narzucać częstszych  naszych spotkań,  …trudno wyczuć czy to dobrze … czy źle   ….?

 

Zaczniemy dzisiaj od złożenia sobie życzeń świątecznych, a potem przedstawię plan naszego dzisiejszego spotkania :

 

Życzenia śwąteczne.

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę
dużo zdrowia, radości  z dnia codziennego …

 

W dzień Bożego Narodzenia,
wszyscy wokół ślą życzenia.
Lista życzeń bardzo długa
czy spamiętać mi się uda?
Zdrowia, szczęścia pomyślności,
niech się trafi karp bez ości,
by w ten wigilijny czas
nic nie kuło w gardło Was.
Spod choinki niech wysypie się
prezentów worek cały,
a świat wokół niech przez chwilę
chociaż będzie śnieżnobiały.

 

Najlepsze życzenia świąteczne dla Was i Waszych rodzin:
zdrowia, szczęścia i pomyślności,
wielu doskonałych przeżyć i doznań,
a także powodzenia w Nowym Roku – niech przyniesie same radości i korzyści,
a przede wszystkim niech będzie jeszcze bardziej udany od poprzedniego.
Wesołych Świąt

 


 

     Przedstawienie proponowanego  Planu  Zebrania  Koła.

 

Zebranie poświęcamy:

 

 1. 85. rocznica urodzin kol. Filipa BIEŃKOWSKIEGO
 2. Omówienie realizacji zadań w  2015r .
 3. Najaktywniejszy  kolega roku 2015.
 4. Plany na 2016 rok.
 5. Co ze stroną i jej utrzymaniem (opłata za obsługę domeny i serwera ok. 300 zł ).
 6. Finansowe rozliczenie realizowanych przedsięwzięć.
 7. Dyskusja, spostrzeżenia i wolne wnioski.

  Ad.2

       Tak samo jak częstotliwość  naszych spotkań , tak i aktywność Koła jest uzależniona od nas, naszego czasu a przede wszystkim  zdrowia – nic na siłę … w naszym wieku, może chciało by się więcej … ale jest jak jest …

  Co zrobiliśmy:
  a) nowe wiersze kol. Bolesława LEWANDOWSKIEGO zostały przedstawione na naszej  stronie internetowej w dziale opracowań członków Koła;
  b) 16. – 18. marca kol. Eugeniusz ŁATKOWSKI uczestniczył reprezentując nasze Koło w podróży wojskowo – historycznej szlakiem walk  1A WP o Wał Pomorski.
  c) Zebranie wigilijne 24. marca;

  d) zgodnie z naszymi ustaleniami dnia 12.kwietnia przed mszą w niedzielę, złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą saperom w Kościele Garnizonowym. Skład delegacji: ks. płk Grzegorz KRUPSKI, kol… Zdzisław KOWALENKO, Zdzisław BLADOWSKI, Wojciech BIEŃKOWSKI, Dariusz BIREK i ja ;
  e)15. kwietnia na cmentarzu wojskowym Zdzisław KOWALENKO i ja złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze podtablicą poświęcona saperom poległym na rozminowaniu na grobie kol. mjr Mariana ŻESŁAWSKIEGO;
  f) 16. kwietnia – Warszawa – pomnik „Chwała Saperom” – udział w uroczystości państwowej z okazji Święta Sapera (Uczestniczyli Zdzisław KOWALENKO, Wojciech BIEŃKOWSKI, Andrzej BRODECKI  i ja)
  g) 24. kwietnia zmarł nasz kol. Tadeusz DZIĘCIOŁOWSKI, uczestniczyliśmy w jego pożegnaniu dość liczną grupa kolegów (artykuł opisujący tą uroczystość znajduje się w Aktualnościach w Faktach i Wydarzeniach na „naszej stronie internetowej”);
  h) 23. czerwca byliśmy w Lesie Łąckim  k/Opoczna biorąc udział w uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego poległym saperom w czasie rozminowania lasu…
  ( uczestniczyli: kol… Jerzy SERWA,  Zdzisław KOWALENKO, Jerzy IDZIOR, Bolesław Lewandowski, Wojciech BIEŃKOWSKI, Eugeniusz ŁATKOWSKI i ja ).

  Złożyliśmy wiązankę kwiatów, zapaliliśmy znicze, przekazaliśmy dyplomy w formie pisemnej i na metalowym emblemacie oraz najpiękniejsza książkę – album od ks. proboszcza płk Grzegorza KRUPSKIEGO „Ostatnia droga marszałka Józefa PIŁSUDZKIEGO Warszawa – Kraków – Wilno”. Spotkaliśmy się z rodziną mjr Mariana ŻESŁAWSKIEGO;
  i) uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 15-leciem powołania SSP w WARSZAWIE dnia 18. września :
            I cześć – konferencja  „Taktyka i technika wojsk inżynieryjnych wczoraj i dziś”
            II cześć – Jubileusz 15-lecia SSP
            III część – spotkanie koleżeńskie
  w WAT – uczestniczyli: kol. Dariusz BIREK i ja.
  j) pożegnanie p. Konstancji – mamy kolegi Zdzisława

  Mimo otrzymanych zaproszeń nie uczestniczyliśmy w uroczystościach:
   - 8. sierpnia – SKURCZA – 71 rocznica udziału saperów  1.A WP w działaniach bojowych na środkowej Wiśle – uroczystość patriotyczno-wojskowa zorganizowana przez miejscowe społeczeństwo i ZG SSP
   - 26. września – SARNÓW szkoła gminna – wręczenie sztandaru przez kolegów 
  z Koła SSP We Włocławku.

  Na „naszej stronie internetowej” umieściliśmy:

  1. Nowe wiersze Bolesława Lewandowskiego – opublikowane  w opracowaniach członków Koła;
  2. W dziale galeria przedstawiliśmy zdjęcia :
   - Zebranie 24.03.2015
   - Parafia Wojskowa 12.04.2015 – złożenie wieńca pod tablicą Saperów Ziemi Łódzkiej
   - Cmentarz Wojskowy „Doły” 15.04.2015
   - Święto Saperów Warszawa 16.04.2015
   - Zdjęcia z Opoczna 23.06.2015
  3. W „Aktualnościach” w dziale „Fakty i wydarzenia” przedstawiliśmy:
   - dokumenty z podróży historyczno-wojskowej Eugeniusza ŁATKOWSKIEGO;
   - informację ze spotkania Wielkanocnego;
   - życzenia  prezesa ZG SSP;
   - „Doły”… w przeddzień Święta Saperów 15.04.2015;
   - Warszawa 16.04.2015- Święto Saperów;
   - pogrzeb Tadeusza Dzięciołowskiego;
   - obelisk e Lesie Łąckim;
   - zaproszenie na 71. rocznicę udziału saperów  1.A WP w działaniach bojowych na środkowej Wiśle - SKURCZA ;
   - 15 – lecie powstania SSP;
   - zaproszenie do SARNOWA;
   - pożegnanie p. Konstancji.
    

  Uwaga informacja: „pogrzeb KRUSZONY” – JW. 1503

  AD 3.
   Najaktywniejszy kolega roku 2015 
  - kol. Zdzisław KOWALENKO

  AD 4.

  Plany na 2016 rok

  Zapoznanie z proponowanymi kierunkami działania.

  Zebranie propozycji inicjatyw w przyszłym roku.

    WAŻNE :   Co ze  STRONĄ INTERNETOWĄ  i jej utrzymaniem
                       (opłata za obsługę domeny i serwera ok. 300 zł ).

                         termin zapłaty na nastepny rok:   23. 04. 2016r.

                           kwota do zapłaty 298,40 zł.


          

       3. Rozliczenie finansowe  - kol. Dariusz Birek
           Rozliczenie finansów roku  2014.

   

  4.Dyskusja i wolne wnioski.
  - nawiązać współpracę z kołem we Włocławku - wyznaczyć kogoś odpowiedzialnego za     
     bezpośredni kontakt
  - co ze stroną internetową – utrzymujemy ją czy nie ?

W czasie spotkania wręczyliśmy list gratulacyjny z okazji uczączenia 85 lat kol. Filipowi BIŃKOWSKIEMU i dyplom uznania za najaktywniejszemu koledze w roku 2015 koledze Zdzisłowi KOWALENCE:

 

 

 

Zdjęcia z tego spotkania znajdziecie Państwo w GALERII ... zapraszamy .