Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

W tym roku, nasze spotkanie Wielkanocne odbyło się 22 marca. Nie było nas dużo, kilku kolegów choruje, leczy się w szpitalu, no
i niektórym odmawiają posłuszeństwa nogi. Tak musi być, wszystko przychodzi z wiekiem, ale poprzez łączność telefoniczną  nieobecni są cały czas z nami, jak i my – obecni na spotkaniu życzymy im wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Po życzeniach gospodarza i proboszcza parafii wojskowej podzieliliśmy się święconym jajkiem składając wzajemnie najserdeczniejsze życzenia.

W drugiej części spotkania ustaliliśmy przedsięwzięcia realizowane w tym roku i sposób obchodzenia Święta Sapera (część grupy - mała delegacja uda się do Warszawy pod pomnik Chwała Saperom, pozostali  chętni spotkają się na „Dołach” przy grobie mjr Mariana ŻESŁAWSKIEGO).

Część trzecia przebiegła w życzliwej atmosferze. Uczestnicy spotkania dzielili się nurtującymi ich problemami poczynając od historycznego udziału saperów w powrocie Napoleona, a kończąc na osobistych dolegliwościach zdrowotnych.

 ZAPROSZENIA NA SPOTKANIE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE                

 

PLAN SPOTKANIA
                                                                                                           Łódź , 22.03.2016r.

 

Plan Zebrania 

Koła  nr 28
Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi
 

w dniu 22. 03. 2016r.  

Powitanie przybyłych - witam i pozdrawiam: 

Zgodnie z naszymi uprzednimi ustaleniami spotykamy się na dzisiejszym Zebraniu. 

     Przedstawienie proponowanego  Planu  Zebrania  Koła. 

Zebranie poświęcamy: 

          1 -  życzenia świąteczne
          2 - propozycje do planu przedsięwzięć na 2016 rok.
 

          3 - decyzja co do utrzymania lub likwidacji strony internetowej Koła 

     4 - wolne wnioski.                                                                     
1.Życzenia świąteczne
Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy.
Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku.
Składam wiosenne życzenia, aby w czas Świąt w Waszych sercach, rodzinach 
i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.
2. Jakie przedsięwzięcia w tym roku ? 
3. 
W jaki sposób obchodzimy dzień sapera:
   co z wizytą na dołach? 
 a może wyjazd do Opoczna ? (może w czerwcu w rocznicę śmierci…)
 pomnik w Warszawie ? (może rozszerzona delegacja ?)
 inne przedsięwzięcia …?   (proszę o propozycje)
Spotkanie „wypustu 66” w Pieczyskach
4.Co robimy ze „stroną ? – ustalono że zostanie utrzymana, a finanse zostaną uregulowane z dodatkowej składki w wysokości 10 zł.
5 . Rozliczenie finansowe roku  2015  - kol. Dariusz Birek

          Wolne wnioski.

FOTKI ZE SPOTKANIA ZNAJDZIECIE W GALERII POD TYM SAMYM TYTUŁEM ...