Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

WIOSENNE SPOTKANIE SAPERÓW

Zaproszenie

 w czasie spotkania:

     -   przyjeliśny nowego kolegę do naszego grona saperskiego, dla którego wystapiliśmy
z wnioskiem o nadanie "MEDALU ZA ROZMINOWANIE KRAJU"

 

   -   złożyliśmy sobie życzenia z okazji zbliżajacych się świąt .....

 

   -   wręczyliśmy dyplom uznania dla klegi

 

 

     po zaplanowaniu zamierzeń tegorocznych, a w szczególności dni związanych
z obchodami Święta Sapera rozstaliśmy się w przyjaznej i życzliwej atmoswerze

 

Fotki z tego wydarzenia są do oglądania w galerii.