Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

  29.03.2018 pożegnaliśmy kolegę Janusza Alberta na cmentarzu wojskowym na „Dołach” 

 

Pułkownik w stanie spoczynku  Janusz Maciej ALBERT.

Członek Koła Nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi.

Urodzony  6 września 1933 roku w Łęczycy.

         Do Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych zgłosił się ochotniczo
w 1952r i ukończył  ją w 1955r  uzyskując pierwszy stopień oficerski, po którym otrzymał przydział do 4 Pułku Saperów w Gorzowie Wielkopolskim, w pułku a następnie w brygadzie służył do 1968roku.

W tym czasie zajmował kolejno stanowiska dowódcy plutonu saperów, dowódcy plutonu dowodzenia Okręgowej Szkoły Podoficerskiej, dowódcy kompanii saperów, pełnił obowiązki starszego pomocnika szefa sztabu do spraw operacyjnych i pomocnika szefa sztabu do spraw organizacyjno-ewidencyjnych brygady.

W czasie służby w 4 Pułku Saperów a następnie w 4 Brygadzie Saperów wykonywał obowiązki dowódcy patrolu sapersko – artyleryjskiego. Uczestniczył w akcjach oczyszczania terenu z pozostałości po II wojnie światowej w postaci bomb, min i amunicji artyleryjskiej na terenie województwa łódzkiego od marca do listopada 1956 r.

Największy wysiłek saperski włożył w czasie prac związanych z wydobyciem niewypałów
i zniszczeniem ich w rejonach Kutna, Łęczycy, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego (lasy spalskie), Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Wielunia. 
Ponadto doraźnie uczestniczył w akcji oczyszczania terenu województw zielonogórskiego 
i poznańskiego.

Brał udział w pracach restauracyjnych i minerskich w obiektach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

W 1968 r. przeniesiony do Łodzi zajmuje kolejno stanowiska starszego oficera operacyjnego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, szefa Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej
w Zgierzu i zastępcy szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Łodzi.

Za swoją pracę był wyróżniony między innymi wpisaniem do Księgi Honorowej Obrony Cywilnej oraz odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi,
- medalami Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,
- Honorową Odznaką za Zasługi dla miasta Łodzi i województwa Łódzkiego,
- Medalem Pamiątkowym Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego,
- Medalem Pamiątkowym Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych.

W 1986 roku przeszedł w stan spoczynku.

Słowo pożegnalne w imieniu kolegów z Koła SSP w Łodzi wygłosił Paweł Metelski:

Wspomnienie Janusza Macieja ALBERTA sapera, członka koła SSP w Łodzi, który odszedł na wieczną wartę.

 

Z upoważnienia członków koła składam bliskim naszego kolegi Janusza Macieja wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Odszedł na wieczną wartę saper zasłużony wyjątkowo dla Ojczyzny, swojej rodzinnej ziemi łódzkiej gdzie się urodził. Kilka słów o zasługach oraz w jakim czasie i warunkach wykonywał swoje zadania: jest rok 1952 jako ochotnik (ma 19 lat) wstępuje do Oficerskiej Szkoły Inżynierii. Edukację kończy 4 września 1955 roku jako absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych (nazwa od 19 października 1953 roku). Ma lat 22. Zawodową służbę (trudną saperską służbę) pełni w 4 Pułku Saperów w Gorzowie Wielkopolskim, następnie w 4 Brygadzie Saperów do roku 1968. . Osobny , ważny czas to rozminowanie kraju prowadzone na obszarze całego kraju od roku 1944 do roku 1956. Od samego początku wykonywał obowiązki dowódcy patrolu sapersko – artyleryjskiego. Brał czynny udział w rozminowaniu terenów województwa łódzkiego od marca do listopada 1956 roku. Wiedzę saperską w tak młodym wieku (ma w tym czasie 23 lata), poświęcenie
i zdrowie zostawił na ziemi, z której wyszedł (były to rejony: Kutna, Łęczycy, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego (lasy spalskie), Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Wielunia.

 

W niedzielę palmową minęło cztery lata od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w kościele garnizonowym Św. Jerzego poświęconej saperom ziemi łódzkiej w podziękowaniu za przepustkę
z czasów wojny w czas pokoju. Zegnamy dziś naszego kolegę, sapera Janusza Macieja Alberta.
To on ma swój wkład na – jak napisaliśmy na tablicy – na przepustkę z czasów wojny w czas pokoju! Po służbie liniowej w roku 1968 przeniesiony został do Łodzi a dokładniej do pracy w administracji wojskowej następnie w administracji cywilnej( MIOC oraz WIOC).

 

Żegnamy Janusza Macieja Alberta odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, między innymi: Medalem Pamiątkowym Zasłużonemu Saperowi Wojska Polskiego, Medalem Pamiątkowym Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych oraz Medalem Za Rozminowanie Kraju!

 

Na koniec chciałoby się idąc za słowami bohaterów Henryka Sienkiewicza zawołać:
… Januszu Macieju – larum grają a Ty gdzie jesteś ….. .