Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

MenuUroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 
Koledzy: Paweł Metelski i Dariusz Birek uczestniczyli w uroczystości jako przedstawiciele naszego Koła
Wramach popularyzacji przedstawiam opracowanie autorstwa: Tadeusza Dzikowskiego, Tomasza Boguckiego, Tadeusza Ekierta, Gabriela Wasilewskiego i Wiesława Ząbka
przedstawiające stuletni wysiłek saperów