Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Otrzymaliśmy pismo od Perzesa ZG SSP określajace organizację obchodów święta stowarzyszenia:

 

Z pismem razem zaproszenie:

     

     
Po trudnościach zdrowotnych udało się dwum członkom naszego koła wziąść udział w imprezie.

 
Głównym punktem programu uroczystości była konferencja poświęcona wysiłkowi saperów we wrześniu 1939 roku:

    

        

Po przemówieniu Prezesa, wręczeniu wyróżnień i wystąpieniach zaprosznych gości złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem "Poległych Saperów":

               

              

Zostały wykonane wspólne zdjęcia uczestników spotkania:

         

 

 Spotkanie saperów w Kazuniu zakończyło się uroczystym obiadem. 

 

Więcej zdjęć z tej uroczystości znajduje się w galerii.