Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

ZAKOŃCZEWNIE 2020 roku

Ten rok naszej działalnlści był inny. Pandemia pokrzyżowała nasze plany, nie spotykaliśmy się. Działalność nasza ograniczya się do kontaktów telefoniczno - pocztowych. Pod koniec roku dostarczyłem życzenia świąteczne kolegom osbiście lub pocztą, zaleznie od warunków. Była to chęć choć przez moment popatrzenia w twatz przyjaciół.
Z przykrością muszę przyznać, że nie udało mi się do dnia dzisiejszego wysłać życzeń wraz z przygotowanymi kwartalnikami "SAPERA" panu pułkownikowi Wiesławowi Jaskulskiemu. 
Kartkę z życzeniami prześlę teraz w tym artykule, a kwartalniki przetrzymam do najbliższego spotkania.

 

Pod koniec roku otrzymaliśmy uchwałę ZG SSP:

 

A z nią pismo Prezesa ZG SSP Z:

 

 

Z załączonym wyciągiem z Planu Pracy ZG SSP na podstawie którego wykonaliśmy Plan Pracy Koła na 2012 rok:

 

 

 

Dnia 4 stycznia 2012 otrzymałem z Bydgoszczy bardzo przyjemny list od Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk dr Mariusza ŚLIWIŃSKIEGO, który przedstawiam:

 

 

 

Pozdrawiam wszystkich Członków i Fanów naszego Kola 
 Krzysztof Bąkowski.