Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Pisma z ZG SSP

 

 

 

 

 

 

W oparciu o w/w pisma i korzystając z gościnności kierownictwa muzeum zorganizowaliśmy 

Zebranie połączone ze zwiedzaniem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Oddział Martyrologii RADOGOSZCZ

Dzisiejsze spotkanie doszło do skutku dzięki przychylności kierownictwa muzeum
i licznemu stawiennictwu naszych kolegów.

 

1. Celem

Naszego spotkania było:

- spotkanie osobiste kolegów i rozdanie kwartalników „SAPER”

- wręczenie listów gratulacyjnych jubilatom kończącym 75 i 80 lat

- wybór władz naszego Koła

- wybór kandydatów do władz ZG SSP

- wybór delegatów na VIII Kongres Sprawozdawczo-Wyboczy ZG SSP

           
           Dokonano następującego wyboru władz Koła:
                    prezes   -    kol.  Krzysztof Bąkowski
                    wiceprezes  -  kol. Zdzisław Bladowski
                    sekretarz  -  kol. dr Wojciech Bieńkowski
                    skarbnik  -  kol. Dariusz Birek

                Komisja rewizyjna: przewodniczący – kol. Jerzy Idzior
                                            sekretarz – kol. Eugeniusz Łatkowski
                                            członek – kol. Andrzej Sznajder
                Rzecznik dyscyplinarny: kol. Jerzy Serwa

           
            Wybrano na kandydata do władz Stowarzyszenia:
                do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Andrzeja Brodeckiego.


           Wybrano delegatów koła na VIII Kongres: kol. Dariusza Birka,
                                                                        kol. Andrzeja Tomeckiego,
                                                                        kol. Andrzeja Brodeckiego


      2. -przedstawiono propozycje do planu przedsięwzięć na 2021 rok.

3. – dyplom dla kolegów- jubilatów:
                             -  Eugeniusz ŁATKOWSKI  -  80 lecie  20.07.1939
                             -  Zdzisław BLADOWSKI   -  75 lecie   9.08.1946
                             -  Jerzy IDZIOR  - 75 lecie  25.01.1946