Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

             Marsz saperów

               Czarno-czerwoni, rodzina ma miła

      Czarne to ziemia

      Czerwona krew w żyłach

      Razem tworzymy saperski ród, grono

      A naszym godłem orzeł z koroną.

             Ref.: Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                   Moja rodzina, barwy mej broni

                   Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                   Moja rodzina barwy mej broni.

      Razem przetrwamy te lata wygnania

      Serca tęsknotę i rozczarowania

      Może, o Boże, dasz lepsze nam jutro

      Żeby już skończyć tę tułaczkę smutną.

              Ref.: Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                    Moja rodzina, barwy mej broni

                    Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                                    Moja rodzina barwy mej broni.

      Polsko, Ojczyzno do Ciebie idziemy

      Nasze bojowe sztandary niesiemy.

      A chociaż droga jest pełna trudności

      Saperzy wierni są hasłom wolności.

                         Ref.: Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                    Moja rodzina, barwy mej broni

                    Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                    Moja rodzina barwy mej broni.

      Polsko kochana, dziś jesteś już wolna

      Koniec tułaczki, skończyła się wojna

      Na Twym ołtarzu sztandary składamy

      I na kolana przed Bogiem klękamy.

              Ref.: Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                    Moja rodzina, barwy mej broni

                    Czarno-czerwoni, czarno-czerwoni

                    Moja rodzina barwy mej broni.

      Dzięki Ci Boże, Boże Łaskawy

      Żeś doprowadził nas do Warszawy

      Dzięki Królowo Polskiej Korony

      Nasz marsz saperski jest zakończony.

melodia Marsza saperów 

 

tekst marsza saperów z 1946 roku: 

                                                   MARSZ SAPERSKI

                       Jan MARKOWSKI,    Capua - Italia  1946 rok