Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

           Adres siedziby, kontakt
       Stowarzyszenie Saperów Polskich
          11 Listopada 17/19 
          03-435 Warszawa
          Polska
          gmina: Warszawa
          powiat: Warszawa
         województwo: mazowieckie
         Adres do korespondencji:  Tel.: 22 499 89 66
         Faks: 22 687 24 89
           Rejestry
      Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000027166
     Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 017175479  NIP 521-31-91-423
     Urząd Skarbowy - nr NIP: 521-31-91-423