Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

KIERUNKI DZIAŁANIA ZARZĄDU KOŁA
STAOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

nr 28  w  ŁODZI @

CEL DZIAŁANIA

 Rozpowszechnianie tradycji i historii Wojsk Inżynieryjnych 
w środowisku własnym . 
Umacnianie działalności naszego Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich jako jednej
z potrzebnych  organizacji środowiskowych.

KIERUNKI DZIAŁANIA

 

 

1.    Propagowanie celów Stowarzyszenia wśród żołnierzy, byłych żołnierzy
   i społeczeństwie.

2.    Pozyskiwanie nowych członków ze środowiska łódzkich byłych saperów.

3.    Integracja środowiska łódzkich saperów .