Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Major Marian ŻESŁAWSKI s. Kazimierza

 

  Saper, który zginał dowodząc akcją rozminowania Lasu Łąckiego pod  Opocznem. Las ten w czasie wojny wykorzystywany jako skład pocisków 
i innych środków walki przez wojska niemieckie, a w końcowej fazie wojny zbombardowany przez lotnictwo rosyjskie, był naszpikowany niewypałami, gdzie rokrocznie traciło życie kilkoro dzieci.
Decyzją organów państwowych kompania saperów 8 Łódzkiego Pułku WOWewn. w maju 1972 roku przystąpiła do oczyszczania tego rejonu. Przy pracach rozminowania prowadzonych  w dniu 23 czerwca
i dowodzonych przez mjr Mariana Żesławskiego wybuchł niewypał uśmiercając jego i kaprala Zbigniewa Koszutę. 
 

Urodzony 31 stycznia 1931 roku w miejscowości Wałkonowy Dolne,
pow. Włoszczowa, woj. Kielce.
Pochodził z rodziny chłopskiej i szkołę podstawową kończył w Seceminie 1944 roku,

we Włoszczowej w 1950 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące uzyskując maturę.
Pierwszy kontakt ze służbą saperską miał w Oficerskiej Szkole Wojsk Inż. w latach 1951/54 .

Zajmowane przez opiniowanego stanowiska w wojsku były nierozerwalnie związane
z rzemiosłem saperskim.  Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych w 1954  roku pełnił służbę  w jednostkach na terenie całego kraju od dowódcy plutonu saperów począwszy, a na szefie sztabu zastępcy dowódcy batalionu saperów pułku kończąc.

Służbę saperską po skończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął jako dowódca plutonu saperów
5 pułku KBW (1954-1956) i w tym pułku latach 1956-1957 pełnił obowiązki dowódcy kompanii saperów.

W 1956 – 1962 roku był dowódcą plutonu saperów w 5 Brygadzie KBW, gdzie został odkomenderowany na okres lipiec 1961 do czerwca 1962 do Brygady Kaszubskiej  do prac przy rozminowaniu Sobieszowa.
W roku 1962 został  szefem saperów-wykładowcą w 8 Pułku Samochodowym , tą samą funkcję pełnił (szef służby saperskiej - wykładowca) po zmianie nazwy jednostki na 8 Łódzki Pułk Samochodowy  do 1967roku .
W okresie 1967-1972 pełnił służbę jako szef sztabu – zastępca batalionu saperów
w 8 Łodzkim Pułku WOWewn.

Brał czynny udział w rozminowaniu i oczyszczaniu kraju.
W latach 1961 -1962 jako dowódca plutonu saperów z 5BKBW pracował przy rozminowaniu m. Sobieszowa.
Od 1966 roku brał udział w akcjach rozminowania i oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych i niewypałów wraz z działającą w tym czasie na terenie łódzkim drużyną saperską 8 Łódzkiego Pułku Samochodowego.
Lata 1967-1972 poświęcił służbie saperskiej jako dowódca patrolu rozminowania oczyszczając teren województwa łódzkiego z przyległymi powiatami kieleckimi do rzeki Pilicy
i poznańskimi do Warty.

Zaświadczenia o udziale w rozminowaniu kraju znajdują się w archiwach wojskowych.

Zginął 23 czerwca 1972r. śmiercią tragiczną w Lesie Łąckim k/Opoczna, przy drodze wiodącej z Opoczna do Radomia, w czasie oczyszczania- rozminowania terenu z pocisków artyleryjskich po II wojnie światowej.

Mjr. Marian Żesławski posiadał opinię wysokiej klasy specjalisty-sapera. W pracy osiągał wysokie wyniki, wykazywał wiele twórczej inicjatywy i odpowiedzialności. Był pracowity, stanowczy, z uporem dążył do realizacji celu. Odporny na trudności służby wojskowej , potrafił swoim sprytem szybko i sprawnie doprowadzić do rozwiązania trudnych sytuacji.
Lubiany przez kolegów. Zasadniczym jego zamiłowaniem było łowiectwo, był myśliwym – pasjonatem, jednak nigdy nie odmówił partyjki brydża.

Za swoją pracę, pełną poświęceń służbie saperskiej oraz osiągnięcia w dziedzinie obronności był awansowany pośmiertnie do stopnia majora.

Wyróżniony odznaczeniami:
15.06.1963r. – Odznaka 10 lat w Służbie Narodu,

1.10.1966r. -  srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,

18.09.1968r. – brązowy medal „Zasługi dla Obronności Kraju”,

       26.06.1972r. – „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.

 

 

Należy dodać (na wniosek Tomasza Łuczkowskiego – dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie), że społeczeństwo Opoczna jako wyraz uznania za pracę i poświęcenie życia majora Mariana Żesławskiego, nazwało jego imieniem jedną z ulic miasta.