Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich Nr28 w Łodzi jest jednostką terenową powołaną przez SSP na wniosek płk Kazimierza SZYMKOWIAKA i grupy założycielskiej w 2002 roku.

Koło jest apolitycznym, dobrowolnym,  samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych żołnierzy, byłych żołnierzy i osób cywilnych związanych ze służbą saperską.

Przeciętna ilość członków to ok 30 osób zrzeszających saperów pracujących w Łodzi  lub tych którzy lata emeryckie spędzają w naszym mieście i chcą utrzymywać kontakt z bracią saperską.

W dniu 20.03.2003 r. Łódzkie Koło SSP zostało wpisane do Krajowego Rejestru  Sądowego
 z jednoczesnym nadaniem numeru 28. Od tej chwili Koło rozpoczęło oficjalną działalność na terenie    Łodzi.