Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

PODRÓŻ WOJSKOWO – HISTORYCZNA
8 września 2009

Wrzesień to miesiąc na trwałe wpisany w historię oręża polskiego. W bieżącym roku obchodzimy 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla upamiętnienia walki obronnej żołnierza polskiego i oddania hołdu bohaterom tamtych historycznych wydarzeń członkowie łódzkiego Koła nr 28 Stowarzyszenia Saperów Polskich udali się w podróż wojskowo-historyczną śladami walk nad Bzurą. To właśnie na terenie Ziemi Łódzkiej 9 września 1939 r. zgrupowanie uderzeniowe Armii „Pomorze” i Armii „Poznań” próbowało zatrzymać wojska niemieckie nacierające w kierunku Warszawy. W świadomości Polaków walki te noszą nazwę „Bitwy nad Bzurą”.

Pierwszym punktem podróży była Łęczyca, gdzie na miejscowym cmentarzu znajduje się duża kwatera żołnierzy polskich poległych podczas walk nad Bzurą. Centralne miejsce kwatery zajmuje grób dowódcy 7 pułku artylerii ciężkiej płk Tadeusza Bodnara. Po zapaleniu symbolicznego znicza udaliśmy się do centrum miasta pod pomnik Bohaterów walk nad Bzurą.

Kolejnym etapem podróży była wieś Tum. W tej małej miejscowości znajduje się najstarsza w Polsce kolegiata romańska wzniesiona w latach 1141-1161. We wrześniu 1939 r. w okolicy Tumu trwały ciężkie walki, w trakcie których znacznie ucierpiał budynek kościoła. Odbudowa trwała do roku 1961, kiedy to przywrócono romański charakter budowli, pozostawiając w gotyckim stylu nawy boczne. Na pobliskim, bardzo ładnie utrzymanym cmentarzu znajdują się groby żołnierzy Armii „Poznań” poległych w tej miejscowości.

Dalszym etapem podróży był przejazd do miejscowości Bielawa. Na tamtejszym cmentarzu znajduje się kolejna kwatera żołnierzy z września 1939 r. Wśród nich znajdujemy grób ppłk Tadeusza Mikke dowódcy pułku ułanów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Armii „Poznań”. Na cmentarzu odnajdujemy również groby saperów z 3 szwadronu pionierów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, którzy polegli w dn. 10. 09. 1939 r. Następnie udaliśmy się do miejscowości Walewice słynącej z barokowo - klasycystycznego pałacu, znajdującego się obok niego parku krajobrazowego oraz stadniny koni rasy angloarabskiej. W tej miejscowości i jej okolicach we wrześniu 1939 r. toczyły się niezwykle ciężkie walki. Na walewickim cmentarzu znajduje się duża kwatera żołnierzy z 13 pułku ułanów. Wejścia na teren cmentarza strzegą dwie postacie - pomniki przedstawiające ułanów z 17 pułku. Centralne miejsce zajmuje monument ufundowany przez społeczeństwo ziemi łowickiej upamiętniający czyny bohaterskich ułanów, którzy zginęli broniąc Polski
w wojnie obronnej 1939 r. U stóp pomnika złożyliśmy wieniec od łódzkiego koła SSP, oraz podobnie jak we wszystkich poprzednich miejscach zapaliliśmy świece.

Ostatnim punktem w naszej podróży był Sochaczew, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą. Zgromadzone na stałej wystawie zbiory tworzą kolekcję, jedną z najbogatszych w kraju, prezentującą broń strzelecką, sprzęt, oporządzenie, umundurowanie, zdjęcia i dokumenty żołnierzy Wojska Polskiego walczących w bitwie obronnej. Przedmioty te ukryte na polu bitwy przez żołnierzy i miejscową ludność zostały po wojnie odnalezione przez pracowników Muzeum. Znaczna część zbiorów pochodzi z darowizn od rodzin poległych w bitwie i mieszkańców Ziemi Sochaczewskiej.

Za budynkiem muzeum obejrzeliśmy ekspozycję plenerową sprzętu bojowego Wojska Polskiego stanowiącą w znacznej części sprzęt LWP. Na niej znajduje się „saperska perełka”, stalowy ponton pochodzący ze sprzętu przeprawowego saperów II Rzeczypospolitej. Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się w podróż powrotną do Łodzi.   
                                                                                                  
Opracował

                                                         
                                                                                                                                      mjr rez. Wojciech Bieńkowski