Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu


Podpułkownik
w stanie spoczynku 
Jerzy SERWA
s. Mieczysława.

nasz dowódca


Oficer saper, który po ukończeniu jako prymus Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych w 1955 roku pełnił służbę  w jednostkach na terenie  kraju od dowódcy plutonu saperów począwszy,
a na szefie saperów pułku kończąc.
Urodził się 2 czerwca 1933r.
w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Już kończąc szkołę średnią miał bezpośredni kontakt z wojskiem gdyż w latach 1948 - 1952 uczęszczał do Korpusu Kadetów w Warszawie. Jako saper kończy w 1952/55r.Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych z  pierwszą lokatą  
     Jako jedyny delegat
z Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu będąc plutonowym podchorążym uczestniczył w Urzędzie Rady Ministrów na uroczystościach  związanych z 10 rocznicą powstania LWP.

 Uczęszczał na KDO w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych 1964/1965 roku
i ukończył Wyższy Akademicki Kurs Nr 19 w Moskwie – 1969/1970r.

Zajmowane przez opiniowanego stanowiska w wojsku były nierozerwalnie związane
z rzemiosłem saperskim:

·        1955 -  1959 dowódca plutonu saperów w kompanii saperów 1 BKBW
w Górze  Kalwarii, gdzie w latach 1959 -  1965 pełnił funkcję dowódcy  kompanii saperów .

·        1966 -  1967 oficer sztabu Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych KBW,

·        1967 – 1972 dowódca batalionu saperów 8 pułku WOW w Łodzi, tam też został naznaczony na stanowisko szefa saperów  pułku i pełnił tą funkcję w latach 1973 – 1979.

1979 – 1986 szef Dzielnicowego Sztabu Obrony Cywilnej Łódź Śródmieście.
Od listopada 1986 roku jest w rezerwie.

Brał czynny udział w rozminowaniu i oczyszczaniu kraju, w akcjach powodziowych oraz w pracach na rzecz społeczeństwa. W latach  1955 -1959 rozminowywał powojenne pozostałości na Przyczółku Warecko - Magnuszewskim jako dowódca plutonu  realizującego bezpośrednio zadania związane z usuwaniem pól minowych.

Do 1979 roku kierował patrolami oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych
i niewypałów na terenie południowej części województwa warszawskiego
i województwa łódzkiego z przyległymi powiatami kieleckimi do rzeki Pilicy i poznańskimi do Warty.
W akcjach lodowych i przeciwpowodziowych brał udziałna rzekach: środkowej Wiśle, Bugu
i Narwi, Pilicy i środkowej Warcie.

Na rzecz społeczeństwa udało mu się w ramach szkolenia wybudować mosty niskowodne
w Cieklińsku na rzece Czarnej i Kłudzice na Luciąży. Wykonywał z saperami w ramach szkolenia z minerstwa oczyszczanie dna zalewu Sulejowskiego.

Staranny i sumiennie wywiązujący się ze swej saperskiej pracy osiągał wysokie wyniki. Podczas realizacji zadań służbowych wykazywał wiele twórczej inicjatywy.

Za podstawę swojej pracy uważał wzorową służbę dla kraju. Uważał, że wyczynów saperskich nie da się przeliczyć na złotówki. Niejednokrotnie służba ta wygrywała
w rywalizacji z rodziną i najbliższymi osobami. Swoją postawą był wzorem dla oficerów młodszego pokolenia. Pracowity, stanowczy z uporem dążący do realizacji celu. Bezkonfliktowy i o pozytywnym rozwiązywaniu problemów. Lubiany przez kolegów.

Z zamiłowania był sportowcem - to jego główne hobby, interesował
i interesuje go każdy rodzaj sportu. W Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych był zawodnikiem reprezentującym szkołę w hokeju i szermierce na bagnety. Brał udział
w spartakiadach gimnastyki przyrządowej. Występował w szkolnej reprezentacji lekkoatletycznej i piłki nożnej – zainteresowania wszechstronne, żaden sport nie był mu straszny.

Dzisiaj stan zdrowia pozwala na czytanie i oglądanie imprez sportowych.


Za swoją pracę pełną poświęceń służbie saperskiej oraz osiągnięcia w dziedzinie obronności był awansowany do stopnia podpułkownika .

Wyróżniony odznaczeniami:
1959r. –  srebrny „Krzyż Zasługi”,

1961r. -  złoty medal „Za zwalczanie powodzi”,

1965r. -  srebrny medal „Zasługi dla Obronności Kraju”,

1967r. -  srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,

1969r. – złoty medal „Zasługi dla Obronności Kraju”,
1971r. – złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,
1972r. – złoty „Krzyż Zasługi”,

1972r. -  Odznaką Honorową Miasta Łodzi,

1973r. -  Odznaką Honorową województwa łódzkiego,

       1984r. – „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”.