Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

     Mjr Tadeusz DZIĘCIOŁOWSKI 

            Ur. w 1930 roku w Zadusznikach, pow. Lipnowski.

Powołany do służby wojskowej w 1950r. pełni ją na stanowiskach: kanonier Kołobrzeskiego Pułku Artylerii, elew podoficerskiej Szkoły Łączności1950-1951, podchorąży OSI we Wrocławiu 1951-1954, dowódca plutonu w Podoficerskiej Szkole Saperów 1 psap w Brzegu 1954-1955, d-ca plsap w 4 psap w Gorzowie Wielkopolskim
1955-1960, d-ca ksap i bsap w 4 BSap w Gorzowie Wielkopolskim 1960-1974.

Zdolny i zaangażowany oficer. Dobry organizator, dowódca i wychowawca. W czasie służby brał udział w akcjach rozminowania terenów w rejonie Cieszyna oraz wieli miejscowości Dolnego Śląska. Uczestniczył w oczyszczaniu z materiałów niebezpiecznych umocnień fortyfikacyjnych w m. Konewka k. Spały oraz w Międzyrzeczu i w Poznańskiej Cytadeli. Unieszkodliwił około14 tys. min, pocisków, bomb i innych niewybuchów na terenie województw: katowickiego, poznańskiego, łódzkiego, zielonogórskiego.

Aktywnie uczestniczył w ochronie mostów w czasie spływu kry lodowej na Warcie , Odrze i Noteci.

Brał czynny udział w pracach na rzecz gospodarki narodowej. Prowadził „saperskie operacje” na sztandarowych budowach lat 70 – przy rozbudowie gorzowskiego „Stilonu”, poznańskiego węzła komunikacyjnego, zachodniego krańca rurociągu „Przyjaźń”. Kierował pracami pododdziałów w Łodzi, Drawsku i Zielonej Górze. Realizując postawione mu zadania, dużo pracował nad sobą i dokształcał się. Ukończył KDO przy WSOWInż  we Wrocławiu.

Dowodzony przez niego batalion saperów zdobył miano „przodującego pododdziału”
w  4 ŁBSap. Żołnierz odporny na trudy życia wojskowego, wymagający dowódca, doświadczony specjalista, skuteczny w działaniu.

Zwolniony do rezerwy w 1974r. zamieszkał w Łodzi i całą swą aktywność 
i zaangażowanie przeniósł na pracę społeczną. W 1981r. został członkiem założycielem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Łodzi i członkiem Zarządu Wojewódzkiego. Aktywnie pracuje w LOK. W 2002r. wraz z płk. Szymkowiakiem zainicjował powstanie koła Stowarzyszenia Saperów Polskich w Łodzi, w którym aktywnie pracuje. Jest honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów w Gorzowie Wielkopolskim.

Zarząd Główny ZBŻZ w uznaniu szczególnych zasług w działalności społeczno – wychowawczej, polityczno – obronnej i organizacyjnej wyróżnił go wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych”. Jest odznaczony medalem „Za Rozminowanie Kraju”.

Odznaczony: KK, OOP, ZKZ, SKZ i wieloma innymi medalami oraz  Honorową Odznaką Miasta i Województwa w Łodzi i Poznaniu.