Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr.28 w Łodzi

Menu

 Pułkownik inżynier w stanie spoczynku 
Stanisław ŚWIĘCICKI


Urodził się 1929 roku w Łodzi.

Po ukończeniu szkoły średniej w 1950 roku wstąpił do wojska i pełnił służbę na stanowiskach:

              1950 - 1952 podchorąży Oficerskiej Szkoły Inżynierii;

             1952 - 1955 dowódca plutonu saperów i pomocnik szefa  sztabu w 36 batalionie saperów;

             1955 – 1962 szef sztabu 21 batalionu saperów;

             1962 – 1966 słuchacz w Wojskowej   Akademii Technicznej;

           1966 - pomocnik szefa sztabu do spraw operacyjnych w 4 Brygadzie Saperów;

            1966 – 1972 szefa sztabu 6 pułku pontonowego;

        1972 – 1974 starszy rewident w Rewizji Śląskiego Okręgu Wojskowego;

          1974 – 1990 starszy wykładowca – szef służby inżynieryjnej Ośrodka (Centrum) Szkolenia Oficerów Politycznych

    Od 1990 roku jest w rezerwie.
Był dobrym oficerem sztabu – operatywny, kompetentny, pedantyczny. Dlatego przez dwadzieścia lat  wykorzystywany w pracy sztabowej, w której odnosił duże sukcesy. Szczególnie dużo pracy
i umiejętności musiał włożyć na stanowisku szefa sztabu 21 batalionu saperów w Świdnicy.
Tam z dużymi sukcesami wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach z wojskami jak i akcjach powodziowych.

Po ukończeniu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej pracował przez trzy miesiące
w 4 Brygadzie Saperów i następnie został skierowany na stanowisko szefa sztabu formowanego 6 pułku pontonowego w Głogowie. Wykazał się tam wysokimi zdolnościami organizacyjno-sztabowymi organizując wysoko ceniony sztab i opracowując niezbędne dokumenty dowodzenia. Brał czynny udział w działalności nowatorskiej i racjonalizatorskiej.

Po przejściu do pracy w Ośrodku Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi okazał się wielce cenionym dydaktykiem.

W czasie całej swojej działalności miał opinię systematycznego, wymagającego, konsekwentnego
i śmiałego oficera. Wyrażając swoje poglądy bywał nieraz  impulsywny ale i samokrytyczny.
Cały czas jest uczynnym, towarzyskim o wysokiej kulturze osobistej człowiekiem. Za swoją pracę pełną poświęceń służbie saperskiej odznaczony  Orderem Odrodzenia Polski V klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami.